PRAVNE OSNOVE ZA BODOČE PODJETNIKE – UVOD (I)

Podjetnik mora imeti vsaj na začetku svoje podjetniške poti poleg določenega strokovnega znanja, ki je podlaga za njegovo storitev ali produkt, tudi druga znanja, ki mu omogočajo poslovanje.

Naziv mladega podjetnika tako združuje več funkcij, saj si na začetku sam svoj finančni direktor, priložnostni davčni svetovalec in z rastjo tudi čedalje večkrat pravni svetovalec.

Slovenski internetni viri so polni informacij in nasvetov o tem kako tržiti svojo storitev (produkt), kakšne davke je treba plačevati, v zadnjem času se povečuje tudi obseg finančnih znanj, osnovnih pravnih pojasnil, ki bi na razumljiv in laičen način pojasnjevala zapletene člene pravilnikov, uredb, direktiv in zakonov pa primanjkuje. K nerazumljivosti predpisov žal (pre)pogosto pripomore tudi čudna ali celo napačna raba slovenščine.

Namen serije zapisov je pojasniti širši sistem gospodarskega in pogodbenega prava, ki naj pripomore k sprejemanju boljših podjetniških odločitev z minimalnim pravnim tveganjem.

KAJ JE PRAVO

Najbolj osnovna opredelitev prava je, da gre za skupek pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi. Skozi prizmo podjetništva ga sam razumem kot zavarovanje proti tveganju.

Vse kar delamo v gospodarskem in civilnem (zasebnem, pogodbenem) pravu je poskušati omejiti pravno tveganje, ki bi lahko imelo poslovne posledice. Zapis dogovorjenega poslovnega sodelovanja v obliki pogodbe je zavarovanje – preverljivost in dokazljivost pravic, obveznosti, rokov in pogojev sodelovanja.

Pravni sistem je zgrajen na načelu, da je za posameznika dovoljeno vse kar mu ni izrecno prepovedano. To je v primeru podjetništva konkretizirano v slovenski ustavi z določbo, da je gospodarska pobuda svobodna in da zakon določa pogoje za ustanovitev podjetja.

Če hočete prodajati nekaj kar ni izrecno prepovedano (prepovedano droge ali storitev pretepanja), če imate za to ustanovljeno podjetje, vam država tega ne more preprečiti. Seveda vse skupaj ni tako preprosto, ker določene dejavnosti v zasledovanju javnega interesa, država vseeno regulira (postavlja dodatne pogoje). V primeru zdravstva smo tako pričakujemo, da nas lahko zdravi samo zdravnik, ki je dokončal fakulteto, opravil pripravništvo in strokovni izpit.

UPORABNI NASVETI

VIRI

Uradni list

Točno to kar pove že ime, VSAK zakon v Sloveniji mora biti najprej objavljen v uradnem listu (UL). Gre za javno glasilo, ki je prosto dostopno vsem. Zakoni imajo vacatio legis – tj. rok po katerem stopijo v veljavo po objavi v UL. V končnih določbah zakona vedno piše, od kdaj zakon velja (običajno je določeno, da 15 dni po objavi v UL. Zakon pa je seveda za državljane zavezujoč šele od dneva veljave.

PISRS (Pravno Informacijski Sistem RS)

Portal, ki poleg vse veljavne zakonodaje omogoča tudi zgodovinski pregled predpisov (katera verzija zakona in s katerimi členi je npr. veljala l. 2004), vsi objavljeni zakoni dosegljivi tudi v .pdf in .doc formatu

Zakonodaja.com

Pregledno objavljena zakonodaja, z vključenimi določbami drugih ali istega zakona (če je npr. v zakonu zapisano “na podlagi x. člena y zakona, se vam bo ta člen prikazal, brez zamudnega iskanja).

SPLETNI PORTALI

Ius Info

Je največji in najpomembnejši slovenski pravni portal z vso veljavno zakonodajo (in povezavami posameznih členov s sodbami in strokovnimi besedili). Poleg tega omogoča dostop do baze strokovnih pravnih člankov (predvsem od Pravne prakse). Brezplačni dostop je omogočen preko članstva večine slovenskih knjižnic (kamniška knjižnica omogoča dostop preko svoje spletne strani »e-viri«)

Evroterm

Zbirka  prevodov pravnih izrazov in terminov (predvsem angleških, francoskih in nemških) na podlagi uradnih prevodov evropske zakonodaje.

Sodna praksa

Zbirka slovenske sodne prakse, vendar zgolj 5% vseh sodnih odločb, ki pa vseeno omogoča pregled apliciranja pravnih pravil v resničnem življenju. Omogočeno je tudi iskanje preko splošnih pojmov ali preko členov zakonov (eg. napredno iskanje – ZVEZA – [npr.] 66 [člen] ZDR)

NAJPOMEMBNEJŠI ZAKONI

Obligacijski zakonik

Ureja splošna načela pogodbenega prava in bistvene (obvezne in neobvezne) sestavine pogodb. Za najbolj tipične in uporabljene pogodbe podrobno določa izjeme in posebnosti (npr. podjemna pogodba, turistična pogodba, najemna pogodba). V primeru da obstaja specialen zakon, ki ureja materijo (npr. avtorsko pravo), je potrebno

Zakon o gospodarskih družbah

Določa vse možne dovoljene oblike podjetij (gospodarskih družb) v Sloveniji. Priporočam branje vsaj uvodnih določb in poglavja, ki se nanaša na vašo statutarno obliko (s.p. – podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo).

Zakon o varstvu potrošnikov

Izjemno pomemben zakon za tiste, ki prodajajo končnim kupcem posameznikom (fizičnem osebam) blago ali storitve. Kakšna je vaša odgovornost za izdelek, vse o garancijah, kako je s sprejetjem vrnjenega izdelka itd.

Davki

Davkov je veliko, odvisno od tega kaj počnete. Podroben pregled vseh relevantnih zakonov in pravilnikov na spletni strani FURS (Finančna uprava RS – združeni nekdanji DURS in Carina)i

V naslednjem zapisu se bom posvetil pogodbenemu pravu.

Blaž Jamšek – JamB Pravno svetovanje