Kako izboljšati konkurenčnost?

  Proces inoviranja bi lahko opredelili kot dodano vrednost organizacij, ki v vse bolj konkurenčnem svetu zagotavlja prednost pred ostalimi konkurenčnimi podjetji. Inoviranje tako lahko najdemo tudi v poenostavitvi organizacijskih …

Intelektualna zaščita? Kaj ščititi?

Danes se pomembnosti inovacij zaveda marsikatero podjetje, še toliko bolj pa se jih zavedajo uspešna podjetja. Zavedajo se, da si z inovacijami ustvarjajo konkurenčo prednost na trgu in so zaradi …