Napotitev delavcev v tujino

NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO Delodajalec lahko napoti delavce na začasno opravljanje storitev v drugo državo EU. V tem času veljajo za delavca posebni pogoji in pravice. Ob tem pa je …