Prihajajo “Digitalni heroji 30+”

Usposabljanje “Digitalni heroji 30+” je zasnovan kot 22-urni program, ki udeležencem starim 30 let ali več omogoča osvajanje pomembnih digitalnih veščin, ki jih boste prejeli na osnovi digitalnega usposabljanja. Program je strukturiran v pet tematskih sklopov in je razdeljen na osnovni in napredni del. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

OSNOVNI DEL DIGITALNEGA USPOSABLJANJA

V prvem sklopu, “Informacijska in podatkovna pismenost,” se udeleženci naučijo brskati, iskati ter filtrirati informacije na spletu. Razvijajo kritično ocenjevanje informacij in se učijo upravljati z njimi. Spoznali bomo portal e-Zdravje, e-Vem in e-Napotnica.

Sklop “Komuniciranje in sodelovanje” udeležencem omogoča razumevanje različnih digitalnih komunikacijskih orodij ter njihove namene. Učijo se tudi deliti informacije ter sodelovati na digitalnih platformah. Spoznali in uporabili bomo tudi portale E-uprava, E-naročanje in E-osebna izkaznica.

“Ustvarjanje digitalnih vsebin” je tretji sklop, kjer udeleženci pridobijo osnovno znanje o razvoju in urejanju digitalnih vsebin, zaščiti avtorskih pravic ter osnovah urejanja in objavljanja foto in vedo vsebin.

V četrtem sklopu, “Varnost,” se udeleženci učijo zaščite svojih naprav in osebnih podatkov. Spoznavajo tudi pasti spletnih prevar ter vpliv digitalne tehnologije na zdravje in okolje.

Sklop “Reševanje težav” udeležencem omogoča razumevanje in reševanje tehničnih težav. Prilagajajo tehnologijo glede na svoje potrebe ter se učijo kreativne uporabe digitalnih orodij.

NAPREDNI DEL DIGITALNEGA USPOSABLJANJA

Usposabljanje za napredno informacijsko in podatkovno pismenost, trajajoče 10 ur, obsega več modulov.

Prvi sklop, imenovan “Informacijska in podatkovna pismenost” , se osredotoča na iskanje, filtriranje ter vrednotenje podatkov in informacij. Udeleženci se bodo naučili prilagajati iskalnike svojim potrebam ter postavljati vprašanja z umetno inteligenco na spletnih straneh, kot sta E-uprava in e-Zdravje.

V drugem sklopu “Komuniciranje in sodelovanje” bodo obravnavani načini interakcij z digitalnimi tehnologijami, vključno z ustvarjanjem dogodkov, videokonferencami in deljenjem informacij preko platform, kot so E-uprava in E-davki.

Tretji sklop “Ustvarjanje digitalnih vsebin” se osredotoča na razvoj, preoblikovanje ter uporabo programov, kot je Canva, za ustvarjanje vizualnih vsebin.

Sklop “Varnost” bo udeležencem omogočil, da se naučijo zaščititi svoje naprave, osebne podatke ter razumeti uporabo digitalnih identitet.

V zadnjem modulu “Reševanje težav” pa bodo udeleženci pridobili veščine reševanja tehničnih težav na digitalnih platformah, prepoznavanja potreb ter kreativne uporabe digitalnih tehnologij.

Skozi to usposabljanje bodo udeleženci pridobili obsežen nabor digitalnih veščin, ki jim bodo pomagale učinkovito delovati v sodobnem digitalnem okolju. Skozi usposabljanje bomo spoznali tudi različne portale in aplikacije, ki predstavljajo osnovno in napredno digitalno pismenost, hkrati pa olajšajo opravljanje postopkov z državo- če smo nekoliko bolj konkretni:

Fizične osebe:

  • Uporaba spletne banke
  • Poslovanje z upravo (naročilo nove osebne izkaznice, potrdilo o nekaznovanosti za primere prijave na določena delovna mesta, vloga za otroški dodatek…) itd.

Poslovni subjekti:

  • Odprtje s.p.,
  • Prijava v obvezna socialna zavarovanja,
  • Prenos e-bolniških listov (E-Bol),
  • Pridobitev obrtnega dovoljenja,
  • Izdaja e-računov (JUP E-računi) za poslovanje z inštitucijami, ki so posredni ali neposredni uporabniki občinskega ali državnega proračuna
  • Pridobitev potrdila o številu zaposlenih itd.

Da boste od izobraževanja odnesli čim več, vam svetujemo, da za izobraževanje uporabite lastni prenosni računalnik, tablico in/ali mobilni telefon ter si uredite digitalni certifikat. Če tega nimate, prav tako lahko sodelujete na usposabljanjih, saj bomo za prenosne računalnike in ostalo potrebno opremo poskrbeli v KIKštarterju.

Digitalni certifikati omogočajo varno izvajanje e-poslovanja ter komunikacijo z javnimi institucijami preko digitalnih kanalov. To prispeva k večji učinkovitosti, zmanjšanju papirnatih procesov in varnemu izmenjevanju informacij. Digitalni certifikati omogočajo ustvarjanje elektronskih podpisov, ki imajo pravno veljavnost enakovredno ročnim podpisom. S tem se omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in pogodb ter izvajanje varnih transakcij.

Kako si uredite digitalni certifikat?

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja:

Termine delavnic bodo objavljeni tudi tukaj, osnovni in napredni del usposabljanja pa bo meseca novembra potekal tudi v Tržiču.

Delavnica “Digitalni heroji 30+” je namenjena razvoju ključnih digitalnih veščin, ki omogočajo učinkovito in odgovorno uporabo digitalne tehnologije v vsakdanjem življenju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

1024 768 KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več