Inovativna oblika podjetništva – Socialno podjetje (so.p.)

INOVATIVNA OBLIKA PODJETNIŠTVA – SOCIALNO PODJETJE (so.p.)  

Socialno podjetje je poseben status, ki ga pridobijo nepridobitne pravne osebe in jih ne vodi izključen motiv – pridobivanja dobička. Tovrstni primeri socialnega podjetništva pogost zasledimo v društvih, zavodih, d.o.o. ter drugih pravnih osebah zasebnega prava. Najprej je potrebno ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb in po ustanovitvi ali celo istočasno sprožiti postopek za pridobitev statusa socialnega podjetja.

Postopki za pridobitev statusa so.p. potekajo na različnih za to pristojnih inštitucijah, odvisno od statusne oblike (npr. za društvo je pristojna Upravna enota, Zavod – okrožno sodišče).

Za »ustanovitev socialnega podjetja« je tako potrebno najprej ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb, ki bo nato zaprosila za pridobitev statusa socialnega podjetja. Oba postopka (to je postopek ustanovitve in postopek pridobitve statusa) je možno sprožiti istočasno, kar pomeni, da bo organ, pristojen za registracijo, ob sami ustanovitvi presojal tudi izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja.

V postopku za pridobitev statusa so.p. se bodo ugotavljali pogoji, kot npr. aktivnosti v javnem interesu, prostovoljstvo, neprofitnost, trajno zaposlovanje delavcev, vrsto socialnega podjetja (tip A ali B), način udeležbe deležnikov, pravila vodenja poslovnih knjig. Potrebna je jasna utemeljitev javnokoristnega in socialnega značaja.

Glavni namen socialnega podjetništva je trajno opravljanje dejavnosti z zaposlovanjem najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh v nadaljnjih letih poslovanja (tip A, področja; socialno varstvo, varstvo in promocija zdravja, ekološka proizvodnja hrane, socialna trgovina, ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine, amaterski šport, telesna kultura, varstvo invalidov in družinsko varstvo, podporne storitve za socialna podjetja itd.).

Drugi sklop so.p. pa zajema cilje, da se zaposlijo najbolj ranljive skupine ljudi na trgu (tip B, področja;

Invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, brezposelne osebe s posledicami telesne ali duševne okvare, brezposelne osebe  brez zaposlitve 24 mesecev in več, brezposelne osebe nad 55 let, pripadniki romske skupnosti, mladoletne osebe, brez zaključenega osnovnega ali nižjega  poklicnega izobraževanja, begunci, vključeni v programe integracije, osebe v času pogojnega odpusta itd.).

Socialno podjetje namenja dobiček za opravljanje dejavnosti, ki ga sicer lahko deli, vendar le v primeru, da ta delež ne presega 20 % vsega ustvarjenega dobička in tudi, da presežek prihodkov ne predstavlja neporabljenih javnih sredstev.

Socialno podjetje mora ves čas spoštovani načela socialnega podjetništva.

Zavod za zaposlovanje je v letošnjem letu objavil javno povabilo, na katerem lahko socialna in invalidska podjetja kandidirajo za izvedbe učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. Pomemben je pogoj, da ima podjetje vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih,  in da je vsaj 12 mesecev podjetje vpisano v Poslovni register Slovenije.

Razpis je odprt do 31.12.2018 oziroma do porabe sredstev.

Učne delavnice potekajo največ 5 dni v tednu, kar znaša 560 € povrnjenih upravičenih stroškov oziroma 3.360 € za šest mesecev.

Irena Tonin,

Svetovalka za podjetništvo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več