Intelektualna zaščita? Kaj ščititi?

Danes se pomembnosti inovacij zaveda marsikatero podjetje, še toliko bolj pa se jih zavedajo uspešna
podjetja. Zavedajo se, da si z inovacijami ustvarjajo konkurenčo prednost na trgu in so zaradi tega v
raziskavo in razvoj pripravljena vlagati velika finančna sredstva.

Seveda se s ščitenjem intelektualne lastnine ubadajo tudi mala podjetja in inovatorji, ki pa na žalost
nimajo “budgeta” namenjenega razvoju in intelektualni zaščiti. Zato je dobro vedeti, da v osnovi
ločimo področja intelektualne zaščite. Potrebno je opredeliti, na kaj se naša intelektualna lastnina
nanaša in kaj je tisto kar želimo ščititi.

Patent

Patent je nov izum na inventivni ravni, ki je industrijsko uporabljiv. Prestavlja izključno pravico fizične
ali pravne osebe. Gre za novo tehnično rešitev, kar pomeni, da obsežno stanje tehnike v danem
trenutku (pred datumom vložitve patentne prijave) javnosti ni znano. Izum pomeni novost na
inventivni ravni, kar pomeni, da strokovnjak iz dotične stroke ugotovi, da izum ne izhaja iz obstoječega
stanja tehnike. Rekli smo, da mora izum biti idustrijsko uporabljiv. To pomeni, da se mora izum dati
proizvajati ali uporabljati v eni izmed gospodarskih dejavnosti, vključno s kmetijstvom. (UIL – Patent)

Med patentno varstvo ne moremo šteti: odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga
pravila, načrte, metode in postopke za duhovno aktivnost, izumi kirurškega ali diagnostinega
postopka, ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem
telesu. Prav tako ne moremo zavarovati izuma, katerega uporaba ni v skladu z javnim redom ali
moralo. (UIL – Patent)

Znamka

Ločimo blagovno ali storitveno znamko. V osnovi gre za pravno zavarovan znak ali kombinacijo
zankov, s pomočjo katerih se enako ali podobno blago med seboj razlikuje. Enako velja tudi za
storitve. Omenjeni znak ali kombinacija znakov mora biti grafično prikazljiva, kar pomeni, da mora
predstavljati črke, besede, številke, figurativne elemente, tridimenzionalne podobe ali kombinacijo
barv. (UIL – Znamke)

Z registracijo znamke, imetnik pridobi izključno pravico, katera preprečuje tretjim osebam, da bi brez
soglasja imetnika uporabljajo njegovo znamko. Znamka je vezana na podobno ali enako blago ali
storitev in preprečuje uporabo enakih ali zavajujočih znakov, ki jih ima imetnik znamke registrirane.
Registracija znamke pa ne izključuje pravice tretjim osebam, da uporablja ali registrira enak ali
podoben znak, s katerim bi označeval drugo vrsto blaga ali storitev. Izjema so le sloveče znamke. (UIL
– Znamke)

Modeli

Model je oblika intelektualne lastnine, s katero zavarujemo zunanji videz izdelka. Izdelek oziroma
oblika mora biti nova in imeti individualno naravo. Pravimo, da je videz izdelka nov takrat, če pred
datumom vložitve prijave za registracijo modela, takšen videz oziroma oblika ni bila poznana javnosti.
Individualna narava izdelka pomeni, da z njo naredi na potrošnika drugačen vtis kot drugi znani videzi
izdelka. Z registracijo modela, imetnik pridobi izključno pravico, s katerim tretjim osebam preprečuje,
da bi brez njegovega dovoljenja uporabljali izdelek, katerega videz je registriran. (UIL – Modeli)

Intelektualna zaščita tako ne pomeni le patentiranje novega stanja tehnike, ki je sama po sebi
dolgotrajna in praviloma draga oblika intelektualne zaščite (odvisno od teritorija ščitenja).

Podjetniki imajo možnost svojo drugačnost ščititi z znamkami in modeli, kar pa predstavlja mnogo ugodnejšo in
hitrejšo obliko ščitenja intelektualne lastnine, ob enem, pa je le ta lahko enako efektivna.

Še nasvet. Pred investiranjem v razvoj in kasneje ščitenjem intelektualne lastnine priporočam, da
izvedete preverbo stanja na trgu in pregledate baze intelektualne zaščite. Še bolje pa bo, da to za vas
naredi patentni zastopnik.

 

Avtor: Rok Colarič M.Sc.

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več