Javni poziv za podjetja v gostinstvu in turizmu Sofinanciranje obratovalnih stroškov za čas od 12. marca do 31. maja 2020.

NAJAVA, Javni poziv za sofinancianje obratovalnih stroškov podjetjem v

 gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID – 19/2

Javni poziv je namenjen pomoči podjetjem v gostinstvu in turizmu, ki so zaradi posledic pandemije Covid 19, ustvarjali bistveno manjši obseg prihodkov oz. prihodkov niso ustvarjali.

Spirit Slovenija, javna agencija bo predvidoma v ponedeljek 12.4.2021 po 13. uri odprla prijavni obrazec, vlogo za prijavo na Javni poziv. Postopek prijave bo potekal elektronsko preko strani Spirita. Pred 12.4.2021 NI možno oddajati prijave, torej le po uradni objavi razpisa. 

Predmet Javnega poziva (JP) je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12.3.2020 do 31.5.2020.

Kdo se lahko prijavi?

  • Mikro, mala in srednja podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge,
  • Na dan 12.3.2020 podjetje opravlja glavno dejavnost SKD I 55 (tudi podskupine), I 56 (tudi podskupine),  N 79.110, N 79.120, N 82.300, R 90.010, R 90.020.
  • podjetje ali zadruga je imelo na dan 12.3.2020 vsaj 1 zaposleno osebo oz. samozaposlenega in vsaj enega zaposlena oz. samozaposlenega na dan oddaje vloge.
  • Podjetje ima poravnane obveznosti do FURS-a.

Podjetje, ki je prejelo sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu po prvem pozivu (16.11.2020) NE more ponovno kandidirati na JP Covid -19/2.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški).

  • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije, distribucijo plina oz. energentov, strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov, odvoz , zbiranje in odlganje komunalnih odpadkov, stroški telekomunikacijskih priključkov, najemnin najemodajalcev, stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov, opreme.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili upoštevani statistični  podatki.

Višina sofinanciranja;  sofinancirajo se obratovalni stroški  v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 € (skop A) oz. za normirance 12,04 % od celotnih prihodkov.

Upošteva se najnižji znesek sofinanciranja 900,00 € ter max. 9.999,00 €.

ROK za oddajo vloge: 23.4.2021 do 18. ure.

Več o najavi razpisa: https://www.spiritslovenia.si/razpis/366

Podjetniška svetovalka, Irena Tonin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več