NAKUP ZAŠČITNE OPREME ZA PODJETJA COVID-19 – javni poziv

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad sta objavila javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme in temu namenila znesek v višini 10.000.000 €.  

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge. Prijavijo se lahko podjetja, v katerih je na dan oddaje vloge zaposlenih vsaj 5 oseb (kot zaposlena oseba se ocenjuje tudi s.p.). 

Podjetniki lahko pridobijo sredstva za nakup spodaj navedene zaščitne opreme: 

  • Zaščitne obrazne maske (pralne – največ 4 € za kos ali za enkratno uporabo – 1 € za kos),
  • Zaščitne rokavice (največ 0,10 € za kos),
  • Razkužila (največ 20 € na liter),
  • Termometer za merjenje telesne temperature (največ 50 € za kos).  

Prijavitelj prejme znesek v višini najmanj 1.000,00 EUR oziroma največ 9.999,00 EUR. 

Višina pavšalnega zneska, ki je dodeljen posameznemu projektu, lahko znaša največ 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge, pri čemer se upošteva, da znesek sme presegati 9.999,00 EUR. 

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 do 31.10.2020. Upravičeni stroški pri podjetju morajo nastati v času do oddaje vloge. 

Poleg upoštevanja pravila »de minimis« se zahtevajo dokazila: 

  • Potrdilo o nakupu zaščitne opreme 
  • Potrdilo o stanju števila zaposlenih. 

Odobri se lahko največ ena vloga na posamezno podjetje. Vlogo je možno oddati izključno prek elektronskega portala SPS (https://eportal.podjetniskisklad.si). 

Celotna razpisna dokumentacija javnega poziva je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada;  

https://podjetniskisklad.si/images/COVID19/istopis_javni-poziv–zaitna-oprema-docx.pdf

Za več informacij lahko kontaktirate podjetniško svetovalko Ireno Tonin. 

Kontakti:  irena.tonin@gzs.si, telefon 01 58 98 186, Gospodarska zbornica Slovenije. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več