Objavljen je javni razpis za spodbudo podjetnikov v Kamniku

Podjetniki, ki začenjate, nadaljujete ali širite svojo poslovno zgodbo tudi v prostore, ki se nahajajo v mestnem jedru Kamnika, vabljeni, da sodelujete na razpisu, kjer boste svojo poslovno pot lahko podkrepili z vavčerjem v višini 5.000 eur.

Namen razpisa je:
• Izbrati tri podjetnice/podjetnike, ki so s svojo dejavnostjo in poslovno idejo
pripravljeni zapolniti enega od praznih poslovnih prostorov v starem kamniškem
središču in jih nagraditi z vavčerjem za 5.000 eur (brez DDV) za koriščenje
kreativnih in poslovno podpornih storitev.


• Prispevati k poživitvi ponudbe in dogajanja v mestu Kamnik.
• Spodbuditi povezovanje bolj tradicionalnih dejavnosti s kreativnimi storitvami ter
tako prispevati k razvoju inovativnega ter trajnejšega poslovanja podjetij.

Nagradni sklad:
• 3 x vrednostni vavčer za kreativne in poslovno podporne storitve v vrednosti
5.000 EUR (brez DDV). Vavčer se lahko vnovči za storitve pri izbranih ponudnikih
do skupne vrednosti storitev 5.000 eur (vrednost brez DDV). Nagrajena
podjetnica/podjetnik lahko vrednostni bon uporabi pri enem ali več ponudnikih,
ki so objavljeni v seznamu ponudnikov na spletni strani www.podjetniskomesto.si/soustvarjaj-prihodnost-mesta-kamnik. Za storitve s področja davčno in
računovodsko svetovanje, poslovno svetovanje je vavčer možno koristiti do
največ 25% vrednosti. Koristiti ga je mogoče le za dejavnosti, ki se bodo fizično
izvajale na eni od lokacij v starem kamniškem mestnem središču.


• 3 x 10-urni paket svetovanja in mentoriranja ob procesu vpeljave nove
poslovne ideje/izdelka/storitve ali za nadgradnjo obstoječe dejavnosti v
kamniško mestno središče s strani priznanih strokovnjakinj in strokovnjakov.
Seznam je objavljen na www.podjetnisko-mesto.si/soustvarjaj-prihodnostmesta-kamnik.


• 3 x paket promocijskih aktivnosti. Izbrane poslovne ideje oziroma nove
kamniške podjetnice in podjetnike bomo promovirali preko spletne strani
www.podjetnisko-mesto.si, spletnih, socialnih in družbenih omrežjih akcije
Kamnik, moje podjetniško mesto in partnerjev v projektu (Gospodarske zbornice
Slovenije, RRA LUR, Občine Kamnik), na posebnem dogodku v mestu Kamnik v
letu 2022 ter ob drugih priložnostih.

Pogoji za sodelovanje
• Razpis je odprt za vse subjekte, registrirane za opravljanje poslovnih dejavnosti
v Sloveniji ali katerikoli drugi državi članici EU, ne glede na dejavnost ali sektor.
• Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja (družbe, samostojni podjetniki in
podjetnice posameznice, fizične osebe z registrirano dejavnostjo za poslovanje,
zadruge, socialna podjetja), ki so s poslovanjem v mestnem središču Kamnika že
pričela od vključno 1. 9. 2021 oz. tista, ki to še nameravajo do najkasneje 30. 9.
2022 v praznih prostorih, predstavljenih na: www.podjetnisko-mesto.si/prostorkjer-vasa-podjetniska-ideja-dozori/ ali drugih prostorih v območju z odlokom
zaščitenega starega kamniškega mestnega jedra (Območje starega mestnega
središča je opredeljeno v veljavnem Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra
Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik – vsebina odloka je dostopna na
www.kamnik.si/obcina-kamnik/predpisi/odloki).
• Pogodbo o koriščenju vavčerja lahko sklenemo le s pravno ali fizično osebo, ki bo
imela svojo dejavnost vpisano v Poslovni ali Davčni register najkasneje do 1. 7.
2022.


Merila za izbor poslovnih idej/konceptov:


Vse prispele prijave bo pregledala tričlanska komisija. Prijave, ki izpolnjujejo vse
formalne pogoje in ustrezajo merilom za izbor, bodo izbrane, prijavitelji pa
povabljeni k podpisu pogodb o koriščenju nagrad iz nagradnega sklada. V primeru
več enakovrednih vlog bo odločal vrstni red tako, da bodo prednost imele prijave, ki
so bile oddane prej. Pritožba na odločitev komisije ni možna. Komisija bo pri
ocenjevanju prijav upoštevala naslednja merila:


• Predstavljena poslovna ideja/koncept mora prispevati k revitalizaciji kamniškega
mestnega središča.


• Iz predloženega poslovnega načrta/koncepta je razvidna stroškovna učinkovitost
in izvedljivost.


• Prijavitelji se zavezujejo, da bodo na lokaciji najmanj eno leto po zaključku
projekta CINEMA (najmanj do 31. 12. 2023) vzdrževali podjetniško dejavnost
oziroma poslovni koncept po predloženem predlogu v enaki ali vsaj podobni obliki
oddanega projekta.


• Prijavitelji se zavezujejo, da nagrajenih storitev ne bodo uporabljali za druge
poslovne prostore izven Kamnika ali na drugih lokacijah.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sta slovenska partnerja v projektu CINEMA, ki sodelujeta s projektom SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije. Cilj je povezovanje kreativnih industrij, podjetništva in lokalnih skupnosti za revitalizacija mestnih središč. Občina Kamnik je pridružen partner projekta. Projekt CINEMA poteka v okviru programa Interreg Podonavje, sofinanciranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več