srip hrana podjetnstvo hrana prehrambena podjetja kamnik kikstarter

Kaj je SRIP Hrana?

HRANA povezuje podjetja, združenja in raziskovalno-razvojne ustanove in druge deležnike, katerih skupni cilj je rast in razvoj vseh članov agroživilskega sektorja ter celotnega slovenskega gospodarstva.

V sklopu Zadruge KIKštarter center z.b.o. je vzpostavljen FTIC (FoodTech Inovation Center) katerega cilji so:

  • povezava deležnikov,
  • prenos raziskovalnih rezultatov v izdelke,
  • razvoj novih izdelkov in tehnoloških rešitev,
  • ter razvoj podjetniških aktivosti.

Povezava podjetij

Povezava in aktivna vključitev vseh ključnih deležnikov na področju novih živilskih industrij (NTŽ) v Sloveniji v učinkovit ekosistem.

Prenos raziskovalnih rezuktatov v izdelke in storitve

Hiter in učinkovit prenos raziskovalnih rezultatov v tržne izdelke in objava člankov, ki se navezujejo na identificirane izzive v industriji v znanstveni reviji s faktorjem vpliva.

Razvoj novih izdelkov in tehnoloških rešitev

Doseči ciljno usmerjen razvoj novih izdelkov in tehnoloških rešitev glede na svetovne trende ter ekspertize in kapacitete Nove živilske tehnologije.

Razvoj podjetniških aktivnosti

Podpora ter nastanek zagonskih podjetij s področja pridelave ali predelave živil ter njihovih odpadkov.