Podjetno srce

Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: LAS Srce Slovenije

Partnerji: Zadruga KIKštarter Center z. b. o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 38.306,17 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 26.417,16 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt PODJETNO SRCE nagovarja mlade in mlade brezposelne ter jim omogoča okvir za svoje delovanje in samouresničitev v lokalnih okoljih, kjer živijo, in sicer preko:

 • podjetniških delavnic z okoljsko tematiko v osnovnih šolah na območju LAS (izvedba LAS Srce Slovenije);
 • izvedbe digitalnega usposabljanja z nabavo opreme za co-working KIKštarter-jeve prostore v Kamniku (izvedba Zadruga KIKštarter);
 • prenosa dobre prakse co-workinga iz Kamnika v Moravče (izvedba Zadruga KIKštarter).

Namen projekta je vzpostaviti ugodno podjetniško okolje za razvoj in uresničitev podjetniških idej med mladimi na območju LAS Srce Slovenije, s posebnim poudarkom na okoljski problematiki.
Pričakujemo, da bo projekt dolgoročno vplival na večjo podjetniško iniciativo mladih, vzpostavljanje novih delovnih mest in manjše izseljevanje mladih iz svojih primarnih okolij. Delo z učenci v šolah bo vplivalo na boljšo gospodarsko in socialno vključenost mladih v svoje okolje in jih spodbudilo k aktivni participaciji. S spodbujanjem mladih o okoljskih izzivih in oblikovanjem konkretnih podjetniških idej vplivamo tudi na varstvo okolja. Občina si prizadeva za popularizacijo dediščine med prebivalci, varovanje in spoštovanje kulturne dediščine ter njeno kvalitetno prezentacijo javnosti.

Cilji projekta:

 • izboljšanje podjetniške kulture (novi co-working za mlade, potencialne in obstoječe podjetnike  v urbanih naseljih Kamnik in Moravče, uvajanje podjetništva med mladimi na OŠ);
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja (tematski dogodki – podjetniške delavnice za osnovnošolsko mladino z okoljsko tematiko);
 • izboljšanje socialnega kapitala (aktiviranje ranljivih skupin: otroci, mladi in mladi brezposelni, povezovanje različnih partnerjev in akterjev).

Aktivnosti projekta:

 • vodenje in koordinacija projekta;
 • izvedba podjetniških delavnic v osnovnih šolah na območju LAS;
 • izvedba usposabljanja za razvoj digitalnih kompetenc;
 • nakup opreme za izvedbo izobraževanja v Kamniku;
 • prenos dobre prakse co-workinga v Moravče (analiza stanja in potreb, mentoriranje, vzpostavitev co-workinga).

Rezultati:

 • 7 izvedenih dogodkov za izboljšanje podjetniške kulture;
 • 1 posredovanje okoljskih informacij na podjetniških delavnicah na šolah na območju LAS;
 • 1 nabavljen kompet opreme za co-working v Kamniku;
 • 1 izvedeno usposabljanje s prenosom znanja pri vzpostavitvi co-working podjetniškega centra v Moravčah.
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več