Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na podlagi uradnega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje od začetka avgusta začel z natančno oceno škode, ki je prizadela gospodarstvo zaradi nedavnih poplav in plazov. Kot del aktivnega ukrepanja za obvladovanje teh izzivov so vzpostavili postopek ocenjevanja škode, ki ga izvajajo skladno z veljavnimi smernicami.

V ta namen so vzpostavili enostaven postopek za zbiranje ocen škode. Podjetja, ki so utrpela škodo na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka, vabijo, da svojo oceno škode posredujete na posebnem obrazcu. Izpolnjeni obrazci se oddajo v skladu z navodili, ki jih je izdalo ministrstvo. Vsi obrazci morajo biti oddani najkasneje do petka, 1. septembra 2023. (Ministrstvo je na pobudo gospodarstva omogočilo dodaten rok za prijavo škode podjetij v poplavah, in sicer do 20. septembra 2023. Ministrstvo opozarja, da morajo podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, prijavo oddati do 1. septembra 2023. Podjetja, ki ne potrebujejo predplačila, pa lahko oddajo prijavo škode do 20. septembra 2023.)

Vrednost ocenjene škode v gospodarstvu na področjih strojev, opreme, zalog in izpada prihodka, ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo služila kot osnova za izvajanje ukrepa »Predplačila za pomoč v gospodarstvu«, ki ga predvideva Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Poleg tega bo ta ocena predstavljala ključno izhodišče za nadaljnje postopke pridobivanja sredstev (subvencij) za povračilo škode, ki je nastala v gospodarstvu.

Upravičenci do pomoči
Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva, ki so gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

1) Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih občin in navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine.

Oškodovanci lahko preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto, pri svoji občini.

  1. So utrpeli naslednje vrste škode:

škodo na strojih in opremi in/ali
škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
škodo zaradi izpada prihodka;

  1. Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Več informacij o razpisu in priavi najdete tukaj.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

1920 800 KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več