Priložnost za nova podjetja – nepovratna sredstva (P2 2019)

Nepovratna sredstva v višini 54.000 € lahko pridobijo podjetja, ki so bila ustanovljena med 1.1.2018 do 15.3.2019.  Spodbude inovativnih podjetij,  ki so na začetku poti, bodo usmerjene za subvencioniranje zagona, razvoja in lansiranja tržnih produktov na trg.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, s.p. ter zadruge. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije, zato mora biti sedež vpisan v poslovni register Slovenije oz. sodni register.

Namen razpisa je razvoj podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa so, da po preteku 3 let od odobritve podjetja uspešno poslujejo, ustvarjajo čisti dobiček, zaposlujejo. Vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo, pri tem pa mora poleg lastnih sredstev upoštevati tudi pričakovana sredstva iz javnega razpisa. Dobiček  mora ustvariti najkasneje v letu 2022, sodelovati z mentorjem in zaposlovati vsaj enega zaposlenega. Izdelki oz. storitve morajo biti tržno naravnani.

Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja.

Upravičenci pridobijo največ 54.000 € v obliki pavšalnega zneska, ki  ga prejmejo v treh delih (31.7.2019, 31.1.2020, 28.2.2021). Sredstva ne morejo pridobiti tisti vlagatelji, ki so jih na podlagi razpisa Sklada pri produktu P2 pridobili v letu 2018, vsa partnerska in povezana podjetja. Do sofinanciranja niso upravičeni tudi vlagatelji, ki so kot ustanovitelji ali odgovorne osebe nastopili že v projektih Sklada v obdobju preteklih  5 let in niso izpolnili ciljev.

Rok za predložitev vloge (v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega  sklada, Ulica kneza Koclja 22, 20000 Maribor) ) je 19.4.2019 !

Podjetniška svetovalka

Irena Tonin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

več info: http://www.podjetniskisklad.si

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več