Pogoji za izdelavo prehrambenega produkta-HACCP Standardi

Ob uradni otvoritvi kuhinje, ki bo namenjena podjetnikom iz prehrambenega sektorja, bomo v Zadrugi KIKštarter predtavili vse pogoje za izdelavo prehrambenega produkta ter možnostih uporabe kuhinje v KIKštarterju. Na podlagi …

Delavnica na temo dobre higienske prakse- HACCP

Katere stvari mora podjetnik imeti urejene, da lahko proizvaja in prodaja prehrambene produkte? Na podlagi zahtev poglavja XII, Uredbe  (ES) 852/2004 o higieni živil, lahko v proizvodnji ali prometu z …