Spodbujanje ženskega podjetništva ter podjetnic

SPOT točka za podjetnike v Kamniku

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom, oziroma podjetjem v vseh fazah razvoja, v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Izkušeni in strokovni …