Ugodni mokrikrediti za podjetja

Ugodni mikrokrediti za podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Tovrstni kredit, omogoča podjetjem hiter in enostaven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo. Postopek je enostaven in hiter. Višina kredita je od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Poleg prijavnega lista je potrebno pripraviti Predstavitven načrt in finančno prilogo.

Pogoji za prijavo podjetja:

 • podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas;
 • imeti zagotovljen trg, razviden z izpolnitvijo vsaj ene od treh alinej:
  • iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES ali
  • s predložitvijo veljavnih pogodb ali
  • z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v predstavitvenem načrtu.
 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
 • zagotoviti zavarovanje kredita v višini 1 : 1,25 (z neobremenjenim nepremičnim premoženjem);
 • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila z oceno vsaj SB7;

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 1,4 %. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Upravičeni stroški so:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali
 • nakup poslovnih prostorov),
 • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne
 • patentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Za odobritev vloge je pomembno pripraviti prepričljivi Predstavitveni načrt in finančno prilogo, ki predstavljata podlago za prijavljen projekt. V februarju bo objavljen tudi Javni razpis za Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere.

Več info na www.mm-sol.si

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več