VAVČERJI 2019 – 2023 – Javni poziv za zaščito patentov, modelov in znamk ter za pridobitev certifikatov

Javni sklad za podjetništvo je objavil javni poziv za zaščito patentov, modelov in znamk ter za pridobitev certifikatov gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom ali zadrugam, z namenom spodbuditve njihove rasti, konkurenčnosti ter tržnega položaja.

Predvidoma v mesecu februarju pa se pričakuje tudi javni poziv za pomoč pri internacionalizaciji, v prihodnjih mesecih pa tudi s področja prenosa lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacija in omogočitvene tehnologije, krožno / zeleno gospodarstvo, prototipiranje.

Upravičeni stroški za zaščito patentov, modelov in znamk:

  • Priprava patentne prijave, modela, znamke,
  • Prijava / vzdrževanje / širjenje prijave v tujino,
  • Prevod prijave

Upravičeni stroški za pridobitev certifikatov:

  • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjih izvajalcev),
  • Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo posamičnega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023 znaša 1.500.000 €.

Intenzivnost pomoči je do 60 % upravičenih stroškov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezna dokazila. Minimalna višina subvencije je 1.000 €, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 €., DDV ni upravičen strošek. Letno se lahko upravičencu za različne vsebine vavčerjev, ki bodo še objavljene, izplača največ do 30.000 €.

Sofinanciranje projekta se ne sme nanašati na glavno dejavnost s področja ribištva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

Prijavitelj mora na dan oddaje vloge imeti vsaj 1 zaposlenega (nosilec dejavnosti pri s.p. se ocenjuje kot zaposlena oseba).

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov pričnejo teči od 1.1.2019 in sicer do 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe.

Zadnji roki za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev bodo do 31.10.2019, 31.10.2020, 31.10.2021, 31.10.2022 ter 30.9.2023.

Več informacij, celotno besedilo javnega poziva je objavljeno na spletni strani Slovenskega podjetniške sklada http://www.podjetniskisklad.si. Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so na voljo svetovalci Slovenskih poslovnih točk, SPOT svetovanje.

Podjetniška svetovalka, Irena Tonin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več