Napotitev delavcev v tujino

NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO

Delodajalec lahko napoti delavce na začasno opravljanje storitev v drugo državo EU. V tem času veljajo za delavca posebni pogoji in pravice. Ob tem pa je potrebno razlikovanje med napotenimi delavci ter multinacionalni delavci. Napoteni delavci opravljajo dejavnost v določeni državi EU največ 2 leti, multinacionalni delavci pa lahko opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah, brez časovne omejitve.

Lani je bila Nemčija po številu napotenih delavcev daleč pred ostalimi državami (23.164 prijav). Sledila ji je Slovenija s 13.056 prijavami za 36.987 delavcev, od tega je bilo v gradbeništvu

Delovni pogoji za napotenega delavca izhajajo iz predpisov države gostiteljice. Temeljijo na področju zdravja in varnosti pri delu, zaposlovanja mladih ter nosečnic, delovnim časom ter časom počitka, enakopravnim obravnavanjem moških in žensk, preprečevanjem diskriminacije ter minimalno plačo.

Plača napotenega delavca ne sme biti nižja od minimalne plače države gostiteljice, prav tako tudi ne sme biti nižja od kolektivne pogodbe, ki velja za določene dejavnosti v državi gostiteljice. Delodajalec krije stroške potovanja, bivanja v državi EU ter prehrane.

Za nekatere poklicne dejavnosti je potrebno izkazovati ustrezno poklicno kvalifikacijo.

Napoteni delavci so vključeni v sistem socialne varnosti v svoji državi do 2 leti, v kolikor pa traja napotitev več kot dve leti, se mora delavec vključiti v sistem socialne varnosti v državi, kjer opravlja delo. Izjemoma pa je možno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v svoji državi podaljšati za več kot 2 leti.

Za napotene delavce se potrdilo A1 izda za vsako napotitev posebej, za čas trajanja napotitve. S 1.1.2018 se postopek izdaje potrdila ureja preko portala e-vem, kjer poteka avtomatska sprememba zavarovalne podlage, rok za izdajo potrdila pa je 5 delovnih dni. Prav tako je v letu 2018 novost, da se iz davčne osnove za dohodnino izvzamejo povračila  (z določenimi omejitvami) dnevnic, prevoza, prehrane in prenočišča na napotitvah.

Irena Tonin, podjetniška svetovalka

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več