Projekt “Znanje za digitalno delovanje”

Zadruga KIKštarter center z.b.o.  je  partner v projektu Znanje za digitalno delovanje, ki ga sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Projekt poteka med marcem in novembrom 2024, v konzorcij pa je, ob KIKštarterju, vpetih še pet partnerjev. Glavni cilj projekta je prepoznati izzive, s katerimi se otroci in mladi soočajo pri digitalni pismenosti ter ponuditi rešitve zanje.

Znanje za digitalno delovanje omogoča krepitev digitalnih kompetenc otrok in mladih, starih med 6 in 29 let, predvsem skozi ustvarjalnih procesov uporabe sodobnih tehnologij, saj je razumevanje, poznavanje in pravilno rokovanje le teh dandanes prepotrebno za njihovo varno uporabo v vsakdanjem življenju. S projektom želimo opolnomočiti ciljno skupino za samostojno in varno uporabo digitalne tehnologije na vključujoč, kreativen način.

Projekt traja od marca do novembra 2024, v konzorcij pa je vključenih šest partnerjev: MKC Maribor (kot vodilni partner), Zavod MARS Maribor, Kulturno izobraževalno društvo Alphawave, Mali ustvarjalci, Zavod Citilab Maribor in Zadruga KIKštarter Kamnik. Projekt se bo izvajal v štirih regijah v Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Osrednjeslovenska, pri čemer bomo vključili tudi otroke in mlade, ki so pripadniki madžarske skupnosti v Pomurju.

ŽIVIMO V DIGITALNI DOBI

Doba, v kateri živimo, je digitalna, zaslonska – poklici prihodnosti, predvsem (tudi) na tehničnem področju zahtevajo čedalje višji nivo poznavanja digitalnih tehnologij in razvito uporabo digitalnih spretnosti. S projektom želimo razviti veščine varne in učinkovite rabe pri otrocih in mladih. Mladi in otroci imajo zanimanje za digitalno tehnologijo, naš izobraževalni program jih bo spremljal k uporabi le teh za spodbujanje naravoslovnih in tehniških poklicev predvsem skozi:

  1. Izražanje otrok in mladostnikov skozi ustvarjalno uporabo digitalne tehnologije

  2.  Varno in učinkovito rokovanje z digitalno tehnologijo

  3. Aktivno vključevanje otrok vsebine izobraževanja

NAMEN PROJEKTA:

Namen projekta Znanje za digitalno delovanje je celovito prepoznati in ponuditi rešitve za izzive, s katerimi se soočajo otroci in mladi pri digitalni pismenosti v Sloveniji. Aktivnosti projekta bodo spodbujale boljše razumevanje sodobnih tehnologij ter razvijale kritično razmišljanje o njenih prednostih in slabostih. Projekt se osredotoča na dvig splošne digitalne pismenosti in spodbujanje zanimanja za sodelovanje pri razvoju prihodnjih tehnoloških ciljev in storitev. Pri tem so aktivnosti prilagojene različnim predznanjem in stopnjam zanimanja otrok in mladih. S sodelovanjem v projektu bodo otroci in mladi postali odgovorni in ozaveščeni uporabniki tehnologij, kar jim bo omogočilo uspešno in varno delovanje v sodobni digitalni družbi.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Pri projektu Znanje za digitalno delovanje aktivnosti izvajamo na dva načina, in sicer bomo organizirali usposabljanja oz. krožke za otroke in mlade ter izobraževalni tabor za otroke:

  • Usposabljanja in krožki za otroke in mlade obsegajo 22 pedagoških ur, z njimi naslavljamo starostno skupino od 6 do 29 let. Tu se udeleženci opolnomočijo za varno in učinkovito rokovanje z digitalnimi sodobnimi tehnologijami ter se spoznajo z vsemi kategorijami digitalnih kompetenc (informacijska pismenost, komuniciranje in sodelovanje, ustvajanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov).

  • Izobraževalni tabori, pri čemer je 22 pedagoških ur namenjenih otrokom od 6. do 11. leta starosti, kjer skozi igro in aktivno preživet skupni čas krepijo svoje digitalne kompetence. Glavni fokus je na programiranju, kreativnosti, varnosti in izražanju.

Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

Dogodki, ki bodo potekali v okvirtu KIKštarterja, boste našli tukaj.

CILJI PROJEKTA SO:

  • krepitev ozaveščenosti o koristih uporabe digitalnih orodij za posameznika in družbo ter gradnja zaupanja v digitalno tehnologijo;

  • spodbujanje interesa za naravoslovno in tehnično znanje, zlasti na področju digitalnih tehnologij (računalniško programiranje, robotika, umetna inteligenca ipd.);

  • krepitev znanja o digitalnih tehnologijah in spodbujanje njihove odgovorne in varne uporabe;

  • dvig usposobljenosti za uporabo digitalnih kompetenc;

  • spodbujanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe, ki vključujejo strokovne digitalne kompetence, ter zmanjšanje razlik med spoloma na tem področju.

Obdobje izvajanja projekta: marec – november 2024 //

Konzorcij: Mladinski kulturni center Maribor (kot vodilni partner), Zavod MARS Maribor, Kulturno izobraževalno društvo Alphawave, Mali ustvarjalci, Zavod Citilab Maribor, Zadruga KIKštarter Kamnik //

Lokacije izvajanja projekta: Projekt se po izvajal v štirih regijah v Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Osrednjeslovenska, pri čemer bomo vključili tudi otroke in mlade, ki so pripadniki madžarske skupnosti v Pomurju.

Celotna vrednost projekta: 63.570,00 EUR


Projekt Znanje za digitalno delovanje je bil izbran na razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev. Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več