Spodbujanje ženskega podjetništva ter podjetnic

SPOT točka za podjetnike v Kamniku

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom, oziroma podjetjem v vseh fazah razvoja, v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Izkušeni in strokovni …

Spodbujanje ženskega podjetništva ter podjetnic

Odlične spodbuje za ženske podjetnice

Javna agencija Spirit je objavila: Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njeno predstavitev podjetnic začetnic 2021. Namen razpisa je, da se predstavijo dobri poslovni modeli podjetnic, …

Job/služba v KIKštarterju

V okviru izvajanja projekta SRIP Hrana, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Zadrugi KIKštarter z.b.o. iščemo osebo za opravljanje …